ครู D.A.R.E.20715 บทที่ 1 โรงเรียนบ้านออ้ประชาสามัคคี

การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.) 
วันนี้(3 มิ.ย.59) ระหว่างเวลา 13.30-14.30.น. 
ร.ต.ท.ธุระ เซ็นกลาง ตำแหน่ง รอง สวป.สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20715 
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 24 คน โรงเรียนบ้านออ้ประชาสามัคคี 
ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย 
ในบทที่....1.....เรื่อง..วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตร D.A.R.E.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น