โครงการ ครู 5 นาที โรงเรียนบ้านขุยวิทยา

วันนี้(22 มิ.ย.59) เวลา 08.30 น.
ด.ต.สมควร  จอดนอก สายตรวจจราจร ออกปฏิบัติตามโครงการครู 5 นาที
เพื่อให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยแก่นักเรียน
โรงเรียนบ้าขุยวิทยา ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น