แจกผ้าห่ม และถุงยังชีพ เป็นขวัญกำลังใจแก่ ตร.

วันที่ 16 ธ.ค.2558 เวลา 10.30-12.00 น. พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย แจกผ้าห่มและถุงยังชีพที่ได้รับมอบมา ให้แก่ข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และประชุมประจำเดือน ธ.ค.58 กำชับการปฏิบัติและชี้แจง นโยบายของผู้บังคับบัญชา เสร็จสิ้นการประชุม รับประทานอาหารร่วมกัน


พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 5 ธ.ค.2558 เวลา 07.00 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ ศาลหลักเมือง อ.ลำทะเมนชัย 
โดยมีนายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย 
เป็นประธานในพิธี
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


เวลา 08.30 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ฯ เป็นตัวแทนกล่าวสดุดีเฉลิมฉลองชาติไทย 
ณ หอประชุมอำเภอ ลำทะเมนชัย 
โดยมีนายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย 
เป็นประธานในพิธี


เวลา 19.19 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง 
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอ ลำทะเมนชัย 
โดยมีนายไพรัตน์   วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย 
เป็นประธานในพิธี

Total Photo Father Day 5 December 2015