ต้อนรับ พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผู้ช่วย ผบ.ตร.

วันที่ 31 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย พร้อมข้าราชการตำรวจ  
ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.เดชา ชวยบุญชุม ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คูโบต้าอนันตภัณฑ์
สาขา ลำทะเมนชัยเยาวชนสมัครใจเข้าบำบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557

วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 14.19 น.
ร.ต.ท.มานะ  เชยโพธิ์ รอง สว.(ป.)ฯ ร.ต.ท.ธุระ  เซ็นกลาง รอง สว.สส.ฯ 
พร้อมชุดสืบสวน  และสายตรวจตำบล
สุ่มตรวจปัสสาวะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเสพสารเสพติดประเภทที่ 
เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) และสมัครใจเข้าบำบัดฟื้นฟู
ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 
จำนวน  2  คน นำตัวส่งศูนย์คัดกรองอำเภอลำทะเมนชัย
เพื่อดำเนินการต่อไป


การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจให้ปรากฏแก่สาธารณชน เดือน มี.ค.2559

รวบรวมภาพและกิจกรรม
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจ
สภ.ลำทะเมนชัย จว.นครราชสีมา


วันที่ 18 มี.ค.2559 เวลา 10.30 น.
ด.ต.นรินทร์  พันธ์พานิชย์ และ ด.ต.เอกลักษณ์  แสนขยัน 
สายตรวจ จยย.ร่วมกับ จนท .รพ.ลำทะเมนชัย 
ช่วยนำผู้ป่วยจิตเวช บ้านช่องแมว ม.3 ต.ช่องแมว
นำส่ง รพ.ลำทะเมนชัย

 
วันที่ 17 มี.ค.2559 เวลา 09.55 น.
ร.ต.ท.สุภัทร์  พิมพ์พล รอง สว.(ป.)ฯ และ ด.ต.สุขุม  ทวีศรี
ให้บริการตัดผมฟรีแก่ราษฎรบ้านหนองสะแก ม.4 ต.ขุย
อ.ลำทะเมนชัย


มื่อวันที่ 16 มี.ค.2559 เวลา 10.30 น. 
ร.ต.อ.สมมิตร  รวมกลาง รอง สวป.สภ.ลำทะเมนชัย 
และ ด.ต.สมควร  จอดนอก ครู D.A.R.E  
ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในของ โรงเรียนบ้านดงหลบ 
พร้อมมอบไอศกรีม 1 ถังใหญ่  ณ บ้านดงหลบ 

ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2559 เวลา 15.00 น. 
1.ร.ต.อ.นิคม  ทองอาจ 2.ด.ต.อาวุธ  ชื่นมะเริง 
3.ด.ต.สมศักดิ์  จันทร์พรม และ 4.ด.ต.สมหมาย  คอพิมาย  
อำนวยความสะดวกขบวนแห่งานบุญ บ้านขุย ต.ขุย  อ.ลำทะเมนชัย
ช่วงกลางคืน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานมหรสพ ลิเกด้วย


โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ มี.ค.2559

วันที่ 17 มี.ค.2559 เวลา 09.00-12.00 น.
พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัย
พร้อมชุด  ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย ดำเนินกิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่ 
ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอลำทะเมนชัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ 
ณ บ้านหนองสะแก ม.4 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัยBig Cleaning Day สภ.ลำทะเมนชัย

Big Cleaning Day สภ.ลำทะเมนชัย
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น.