ประชุมเพื่อซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง”

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
1.ด.ต.อาวุธ  ชื่นมะเริง 2.ด.ต.บุญมา  นันอุมาลี 3.ด.ต.สมศักดิ์  จันทร์พรม 
และ 4.ส.ต.อ.สุทธินันท์  วรรณธาดา
 ร่วมประชุมเพื่อซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย “ภัยแล้ง”  
ณ หอประชุมอำเภอลำทะเมนชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น