สัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ ภ.3

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ร.ต.ท.สุภัทร์  พิมพ์พล รอง สว.(ป.)สภ.ลำทะเมนชัย 
ร่วมสัมมนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการ 
ของ ภ.3 
ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น