โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ มี.ค.2559

วันที่ 17 มี.ค.2559 เวลา 09.00-12.00 น.
พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัย
พร้อมชุด  ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย ดำเนินกิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่ 
ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอลำทะเมนชัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ 
ณ บ้านหนองสะแก ม.4 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น