ผกก.ฯ พบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้านตำบลบ้านยาง

วันที่ 30 มิ.ย.2559 แต่เวลา 14.30 น.
พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์  สุขอิ่ม ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุย สอบถามผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในเขตตำบลบ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย ถึงสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ ตำบลบ้านยาง 


การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฯ 
ของ สภ.ลำทะเมนชัย
โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ไว้ที่หน้าจุดบริการประชาชน


งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 30 มิ.ย.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 30 มิ.ย.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจรงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 30 มิ.ย.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประจำวันที่ 30 มิ.ย.2559


การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม


 และสายตรวจ จยย. สายตรวจ ต.ช่องแมว
ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องแมว