ครู D.A.R.E.20712 บทที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองอ้อวิทยา และบทที่ 2 โรงเรียนบ้านนองยาง

การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.) 
วันนี้(14 มิ.ย.59) ระหว่างเวลา 13.30-14.30.น. 
ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ กลมนอก ตำแหน่ง  รอง สว.ธร.สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20712 
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 15 คน โรงเรียนหนองอ้อวิทยา 
ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย 
ในบทที่ 1 เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตร D.A.R.E.การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.) 
วันนี้(14 มิ.ย.59) ระหว่างเวลา 14.30-15.30.น. 
ร.ต.อ.วุฒิพงษ์ กลมนอก ตำแหน่ง  รอง สว.ธร.สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20712 
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 6 คน โรงเรียนบ้านหนองยาง 
ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย 
ในบทเรียนที่ 2 บุหรี่กับนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น