ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี

วันที่ 24 มิ.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ร.ต.ท.ธุระ เซ็นกลาง รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 20
พร้อมด้วย จ.ส.ต.สมเกียรติ  อุ่นอบ พลขับ ร้อยเวร 20
ร่วมพิธิเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น