งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 24 มิ.ย.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 24 มิ.ย.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น