งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 27 มิ.ย.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 27 มิ.ย.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจร
สรุปผลการปฏิบัติ การตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุ ดังนี้
1.เปรียบเทียบปรับ  พรบ.ฯ  จำนวน      3 ราย
2.ว่ากล่าวตักเตือน               จำนวน     3 ราย 
3.สุ่มตรวจปัสสาวะ               จำนวน     8 ราย (ไม่พบ)


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น