ให้บริการตัดผมฟรีแก่เด็ก

วันที่ 21 เม.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 10.03 น.
ร.ต.ท.สุภัทร์  พิมพ์พล รอง สว.(ป.)ฯ สภ.ลำทะเมนชัย
ให้บริการตัดผมฟรีแก่เด็ก ณ บ้านหนองดู่ ม.10
ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย


โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เม.ย.2559

วันที่ 21 เม.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัย
พร้อมชุด  ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย ดำเนินกิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่
ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอลำทะเมนชัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่
ณ บ้านหนองดู่ ม.10 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย

ให้ความช่วยเหลือคนชราและบาดเจ็บที่ขาข้ามถนน

วันที่ 20 เม.ย.2559 เวลา 14.22 น.
ด.ต.สมหมาย คอพิมาย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลำทะเมนชัย
ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยร้านทอง 
พบคนชราและบาดเจ็บที่ขาที่กลับจากพบแพทย์ที่โรงพยาบาล 
กำลังจะข้ามถนนเพื่อรอรถกลับบ้านโนนตาสุด อำเภอเมืองยาง 
จึงเข้าช่วยเหลือพาข้ามถนน อย่างปลอดภัย


ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

วันที่ 19 เม.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์  พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
เนื่องในประเพณีสงกรานต์  ณ เทศบาลตำบลไพล 
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมี นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอเป็นประธานในพิธี

ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 2559 และ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อแสนคำ

วันที่ 13 เม.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์  ณ ศาลหลักเมือง อ.ลำทะเมนชัย 
และ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อแสนคำ  เจ้าพ่อศาลหลักเมือง
โดยมี นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอเป็นประธานในพิธี


ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2559

วันที่ 11 เม.ย.2559 
สภ.ลำทะเมนชัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข โรงพยาบาล และเทศบาล
ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2559
พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

วันที่ 11 เม.ย.2559่ เวลา 09.00 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
พร้อมข้าราชการตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 
ได้แก่เทศบาลตำบลหนองบัวง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 
ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.อปพร.
ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พร้อมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 
และโครงการประหยัดน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรม
โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอ เป็นประธาน  
ณ จุดบริการประชาชน สภ.ลำทะเมนชัย ถนนสาย 2226 พิมาย-ทางพาด