ประชุมแผนป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

วันที่  4 เม.ย.2559 
ร.ต.อ.นิคม  ทองอาจ ,ร.ต.ท.ประเสริฐ ไร่นา, ร.ต.ท.วุฒิพงษ์  กลมนอก, 
ด.ต.ยุทธนา  กองเพชร และ ด.ต.สมควรจอดนอก  
ร่วมประชุม แผนป้องกันและช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ณ โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น