โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เม.ย.2559

วันที่ 21 เม.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัย
พร้อมชุด  ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย ดำเนินกิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่
ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอลำทะเมนชัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่
ณ บ้านหนองดู่ ม.10 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น