พิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

วันที่ 11 เม.ย.2559่ เวลา 09.00 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
พร้อมข้าราชการตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 
ได้แก่เทศบาลตำบลหนองบัวง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลลำทะเมนชัย 
ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.อปพร.
ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
พร้อมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 
และโครงการประหยัดน้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรม
โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอ เป็นประธาน  
ณ จุดบริการประชาชน สภ.ลำทะเมนชัย ถนนสาย 2226 พิมาย-ทางพาด
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น