ประมวลภาพการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 และอำเภอเคลื่อนที่

ผลการปฏิบัติงาน ของ สภ.ลำทะเมนชัย ในช่วงเทศกาล "สงกรานต์ 2558"
เทศบาลหนองบัววงสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยม สภ.

ชมส. พบปะผู้นำชุมชนและชาวบ้านหมู่บ้านเป้าหมาย


อำเภอเคลื่อนที่ 23 เม.ย.2558 ที่บ้านหัวขัว ต.บ้านยาง
ประชุมประจำเดือน เม.ย.2558

วันที่ 10 เม.ย.2558 เวลา 10.30-12.00 น.
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย ประชุมประจำเดือน เม.ย.2558 เพื่อกำชับการปฏิบัติ และชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด 
หลังเสร็จสิ้นการประชุมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน