ประเพณีวันลอยกระทง 2558

วันที่ 25 พ.ย.2558 เวลา 09.30 - 20.00 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
ร่วมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลหนองบัววง
พร้อมหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ใน อ.ลำทะเมนชัย
โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย
เป็นประธานในพิธี

สภากาแฟ

วันที่ 17 พ.ย.2558 เวลา 07.30-09.00 น. 
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ มีหน่วยงานต่างๆใน อ.ลำทะเมนชัย เข้าร่วม 
โดยมีนายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธาน
สภ.ลำทะเมนชัย ประชุมประจำเดือน พ.ย.2558

วันที่ 16 พ.ย.2558 เวลา 10.30-12.00 น.
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
ประชุมประจำเดือน พ.ย.2558 
เพื่อกำชับการปฏิบัติ และชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา
แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด 
หลังเสร็จสิ้นการประชุมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัววงมอบเสื้อสะท้อนแสง

วันที่ 16 พ.ย.2558 เวลา 09.00 น.
นางรัตน์ดาภรณ์ โคตรจันทึก นายกเทศมตรีตำบลหนองบัววง 
มอบเสื้อสะท้อนแสงให้ สภ.ลำทะเมนชัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมี พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย เป็นผู้รับมอบ


โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เดือน พ.ย.2558

วันนี้ 12 พ.ย.2558 แต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 
พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัยพร้อมชุด  ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย 
ดำเนินกิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอลำทะเมนชัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ณ วัดบ้านขุย บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา