โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เดือน พ.ย.2558

วันนี้ 12 พ.ย.2558 แต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 
พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัยพร้อมชุด  ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย 
ดำเนินกิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอลำทะเมนชัย
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ณ วัดบ้านขุย บ้านขุยใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10
ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น