ร.ต.ท.ณัฐพลฯได้เข้าร่วมงานกีฬาสีที่ โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.ไพล ร่วมมอบเหรียญให้กับนักกีฬา งานกีฬาสีของนักเรียน เพื่อทราบไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น