- สภ.ลำทะเมนชัย วันนี้ ( 5 ต.ค.2559 เวลา 15.00 น. ) พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ สุขอิ่ม ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย ประชุมแถวชี้แจงแจ้งข้อราชการ / นโยบายผู้บังคับบัญชาให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อทราบและนำไปปฏิบัติ ฯ ก่อนร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารที่ทำการตามโครงการกิจกรรม 5 ส. รายละเอียดภาพถ่ายกิจกรรมตามที่แนบ ฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น