ทำรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานี

 พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป  ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ลำทะเมนชัย ร่วมกันทำรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสถานีตำรวจ เพื่อพัฒนาสถานีตำรวจให้สะอาดสวยงาม พร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม ยาเสพติด และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นจำนวนหลายครั้งและมีผู้เสียชีวิตหลายคนในพื้นที่อำเภอลำทะเมนชัย สถานีตำรวจภูธรลำทะเมนชัย จึงร่วมกับ เทศบาลตำบลขุย,เทศบาลตำบลไพล,เทศบาลตำบลหนองบัววง,เทศบาลตำบลบ้านยาง และ เทศบาลตำบลช่องแมว จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อช่วยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป