ทำรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานี

 พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป  ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย นำข้าราชการตำรวจ สภ.ลำทะเมนชัย ร่วมกันทำรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสถานีตำรวจ เพื่อพัฒนาสถานีตำรวจให้สะอาดสวยงาม พร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น