โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เดือน มี.ค.2558

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เดือน มี.ค.2558

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ตำรวจชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สภ.ลำทะเมนชัย ออกปฏิบัติงานตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอลำทะเมนชัย และหน่วยราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ณ บ้านมาบป่าแดง หมู่ 11 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมาไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น