ประชุมประจำเดือน มิ.ย.2558

วันที่ 18 มิ.ย.2558 เวลา 10.00-12.00 น.
พ.ต.อ.ธนะพัฒน์ พานประทีป ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย ประชุมประจำเดือน มิ.ย.2558 เพื่อกำชับการปฏิบัติ และชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชา แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด 
หลังเสร็จสิ้นการประชุมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 


โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เดือน มิ.ย.2558

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ เดือน มิ.ย.2558
เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ตำรวจชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สภ.ลำทะเมนชัย ออกปฏิบัติงานตามโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอลำทะเมนชัย และหน่วยราชการอื่นๆ ในพื้นที่ ณ วัดบ้านหนองมะเขือใหญ่ หมู่ 5 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

การดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย ของ ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย


ตำรวจชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สภ.ลำทะเมนชัย ออกปฏิบัติงานในหมู่บ้านเป้าหมายปีงบประมาณ 2558 และดำเนินการโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พร้อมพบปะผุู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

 1.การดำเนินการ บ้านกุดน้ำใส ม.6 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
 2.การดำเนินการ บ้านโนนชุมพวง ม.5 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย