โครงการครอบครัวอุ่นใจ ชนะภัยยาเสพติดและอื่นๆ

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2558 เวลา 09.00-12.00 น. 
ชุด ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข
 ดำเนินการตามโครงการครอบครัวอุ่นใจชนะภัยยาเสพติดและอื่นๆ
ณ บ้านโนนบูรพา หมู่ 7 ต.ไพล  อ.ลำทะเมนชัยเมื่อวันที่ 20 มี.ค.2558 เวลา 13.00-16.00 น. 
ชุด ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุข
 ดำเนินการตามโครงการครอบครัวอุ่นใจชนะภัยยาเสพติดและอื่นๆ
ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 3 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น