ร่วมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัย 
ร่วมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 
ณ ที่พักสงฆ์วัดใหม่หนองเต็งปรีชาสามัคคี 
หมู่ 6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น