งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 มิ.ย.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 24 มิ.ย.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม และสายตรวจ จยย.การปฏิบัติงานของสายตรวจตำบล

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น