การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ฯ 
ของ สภ.ลำทะเมนชัย
โดยติดป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ไว้ที่หน้าจุดบริการประชาชน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น