งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 30 มิ.ย.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 30 มิ.ย.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจรไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น