ครู D.A.R.E.20747 บทที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองดู่ และโรงเรียนบ้านหนองแวง

การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.) 
วันนี้(24 มิ.ย.59) ระหว่างเวลา 13.00-14.00.น. 
ส.ต.ต.พิชัย เดือนแร่รัมย์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20747 
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 6 คน โรงเรียนบ้านหนองดู่ 
ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย
ในบทเรียนที่ 3 ม่านควันการเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.) 
วันนี้(24 มิ.ย.59) ระหว่างเวลา 14.30-15.30.น. 
ส.ต.ต.พิชัย เดือนแร่รัมย์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20744 
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 15 คน โรงเรียนบ้านหนองแวง 
ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
ในบทเรียนที่ 3 ม่านควัน 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น