งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 27 มิ.ย.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 27 มิ.ย.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม

 และสายตรวจ จยย.
การปฏิบัติงานของสายตรวจตำบลไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น