โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่/โรงพักเคลื่อนที่ มิ.ย.2559

วันที่ 23 มิ.ย.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.
พ.ต.ท.วิเชษฐ  คงมีชนม์ สวป.สภ.ลำทะเมนชัย
พร้อมสายตรวจตำบลขุย-ไพล และชุด  ชมส.สภ.ลำทะเมนชัย 
ดำเนินกิจกรรมโรงพักเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ของอำเภอลำทะเมนชัย ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่
ณ บ้านหนองแวง ม.5 ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น