ครู D.A.R.E.19333 บทที่ 1 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย

การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.) 
วันนี้(7 มิ.ย.59) ระหว่างเวลา 14.00-15.00.น. 
ด.ต.สมหมาย คอพิมาย ตำแหน่ง  ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.19333 
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5-6 จำนวน 30 คน โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 
ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย 
ในบทที่ 1 เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตร D.A.R.E.ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น