อำนวยความสะดวกขบวนแห่งานบุญ

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2559 เวลา 15.00 น. 
1.ร.ต.อ.นิคม  ทองอาจ 2.ด.ต.อาวุธ  ชื่นมะเริง 
3.ด.ต.สมศักดิ์  จันทร์พรม และ 4.ด.ต.สมหมาย  คอพิมาย  
อำนวยความสะดวกขบวนแห่งานบุญ บ้านขุย ต.ขุย  อ.ลำทะเมนชัยช่วงกลางคืน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานมหรสพ ลิเก
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น