ครู D.A.R.E.20715 บทที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี

การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.)
วันนี้(8 มิ.ย.59) ระหว่างเวลา 13.30-14.30.น.
ร.ต.ท.ธุระ เซ็นกลาง ตำแหน่ง รอง สวป.สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20715
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 24 คน โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี
ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
ในบทที่ 4  เรื่อง เหล้ากับนักเรียนไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น