งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 12 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 12 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจรไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น