งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 11 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 11 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม

 สายตรวจตำบลและสายตรวจรถจักรยานยนต์
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น