อบรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์

วันนี้ 8 ก.ค.59 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
ด.ต.ยุทธนา กองเพชร ด.ต.สมควร จอดนอก และด.ต.สมศักดิ์ จันทร์พรม สายตรวจจราจร อบรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนช่องแมววิทยาคม ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัยไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น