งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 1 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 1 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจร
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น