งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 13 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 13 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจรตั้งจุดตรวจ
เพื่อลดอุบัติเหตุ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น