งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 8 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม

 และสายตรวจรถจักรยานยนต์ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น