งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 19 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 19 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม

สายตรวจรถจักรยานยนต์ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น