ครู D.A.R.E.20715 บทที่ 6 โรงเรียนบ้านไพล

การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.)
วันนี้(12 ก.ค.59) ระหว่างเวลา 15.30-16.30.น.
ร.ต.ท.ธุระ เซ็นกลาง ตำแหน่ง รอง สวป.สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20715
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 15 คน โรงเรียนบ้านไพล
ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย
ในบทที่ 6 เรื่อง รากฐานของมิตรภาพไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น