ผกก.ฯ พบปะเยี่ยมเยียนชาวบ้านตำบลบ้านยางและตำบลช่องแมว

วันที่ 28 ก.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์  สุขอิ่ม ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย 
ได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุย สอบถามผู้ใหญ่บ้าน 
และชาวบ้านในเขตตำบลบ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย 
ถึงสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติในเขตตำบลบ้านยาง 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น