งานด้านการควบคุมและจัดการจราจร 14 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร
ประจำวันที่ 14 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของสายตรวจจราจรไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น