ครู D.A.R.E.20747 บทที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองดู่

การเข้าสอนตามโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (D.A.R.E.) 
วันนี้(14 ก.ค.59) ระหว่างเวลา 10.00-11.00.น. 
ส.ต.ต.พิชัย เดือนแร่รัมย์ ตำแหน่ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลำทะเมนชัย รหัส.20747 
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.6 จำนวน 5 คน โรงเรียนบ้านหนองดู่ 
ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย
ในบทเรียนที่ 5 เรื่องความจริงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น