งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 22 ก.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 22 ก.ค.2559

การปฏิบัติงานของร้อยเวรป้องกันปราบปราม

สายตรวจรถจักรยานยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น