งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 ส.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 1 ส.ค.2559

การออกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนของร้อยเวรป้องกันปราบปราม สายตรวจรถจักรยานยนต์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น