งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 ส.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประจำวันที่ 3 ส.ค.2559

การออกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนของร้อยเวรป้องกันปราบปราม สายตรวจรถจักรยานยนต์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น